ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจด้านการต่างประเทศของกระทรวงฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจด้านการต่างประเทศของกระทรวงฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์

ไฟล์แนบ