ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมแนวคิดการต่างประเทศของประชาชน ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ ประกาศ

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง : โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมแนวคิดการต่างประเทศของประชาชน ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์

ไฟล์แนบ