ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจกระดาษคำตอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจกระดาษคำตอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกที่นี่ ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจกระดาษคำตอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง