ที่ตั้ง : สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ที่ตั้ง : สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

ที่ตั้ง : สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร) สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

 

สพร
- สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร)  ชั้น 8
 
- สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ชั้น 7
 
สายรถเมล์ที่ผ่าน : ปอ 512 , ปอ 59 , 53 , 60