MFA Internship Program 2019 MFA Internship Program 2019

MFA Internship Program 2019

รับสมัครฝึกงานกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2562 (ฝึกงาน เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2562 ) รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 - 15 มกราคม 2562 คลิกที่นี่