โอกาสธุรกิจไทยกับ globthailand 

ดูทั้งหมด

:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: 

ดูทั้งหมด
 • การจัดงาน ASEAN Family Day ของคณะกรรมการอาเซียน ณ คูเวต New
  เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการอาเซียน ณ คูเวต (ASEAN Committee in Kuwait – ACK) ได้จัดงาน ASEAN Family Day ที่ศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยคูเวต การจัดงานครั้งนี้เป็นกิจกรรมประจำปีของ ACK เพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง สอท. อาเซียนในคูเวต และชุมชนของประเทศสมาชิกอาเซียนในคูเวต ออท. ในฐานะประธาน ACK กล่าวขอบคุณชุมชนอาเซียนที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม
 • การมอบเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนไทยในคูเวต New
  เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ทำ คุณประโยชน์แก่ชุมชนไทยในคูเวต ได้แก่ ชมรมคนไทย และกลุ่ม Life Connection Church โดยมีนายสมนึก สายประเสริฐ ประธานชมรมคนไทยในคูเวต และ Pastor Allan P. Dytianquin , LCC Senior Pastor และ Pastor Aris Canlas, LCC Lead Pastor เป็นผู้รับมอบเงินชมรมคนไทยในคูเวตเป็นการรวมตัวกันของคนไทยหลายสาขาอาชีพที่อาศัยอยู่ในคูเวต ได้เริ่ม
 • การจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในงานคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ New
  เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๖๑ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในงานคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรม Crowne Plaza มีข้าราชการระดับสูงจากกระทรวงต่าง ๆ ของคูเวต ภาคเอกชน คณะทูต และชาวไทยในคูเวตร่วมงานประมาณ ๓๐๐ คน โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศคูเวต ได้แก่ ออท. Ali Suleiman Al-Saeed ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศ กิจการเอเชีย ออท. ได้กล่าวสุนทรพจน์ถึงความสำคัญของวันที่ ๕ ธ.ค.
 • การร่วมกิจกรรมการกุศลในโอกาสวันอาสาสมัครโลกจัดโดยกระทรวงกิจการสังคมคูเวต New
  เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๖๑ นายดุสิต เมนะพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ คูเวต และข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกิจกรรมการกุศลในโอกาสวันอาสาสมัครโลก จัดขึ้นโดยกระทรวงกิจการสังคมคูเวต โดยมี Sheikha Al-Adwani รองปลัดกระทรวงกิจการสังคมคูเวตเป็นประธาน งานดังกล่าวเป็นกิจกรรมประจำปี ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ให้ข้อมูลและการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือสังคมขององค์กรการกุศล โรงเรียน และภาคประชาสังคมต่าง ๆ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดซุ้มประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย

:: ข่าวอื่นๆ :: 

ดูทั้งหมด