:: ข่าวสารนิเทศ :: :: ข่าวสารนิเทศ :: 

ดูทั้งหมด

:: ข่าวอื่น ๆ :: :: ข่าวอื่น ๆ :: 

ดูทั้งหมด

Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • RSS Feed
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต 

ดูทั้งหมด
 • คณะยุวทูตความดีเยือนเวียดนาม New
  คณะยุวทูตความดีจำนวน 37 คน นำโดย ผอ.มูลนิธิยุวทูตความดี เดินทางไปเยือน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 4 เมษายน 2558 ภายใต้โครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดินปี 2557 คณะดังกล่าวประกอบด้วยยุวทูตฯ 26 คน ครู 7 คน ผู้บริหารโรงเรียน 1 คน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่การทูตอาสาสมัครจากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ฯ โดยคณะยุวทูตฯ มาจาก 26 โรงเรียน ใน 21 จังหวัดภาคอิสาน และ 2 จังหวัดภาคกลาง จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 อายุเฉลี่ย 10-15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ทรัพย์ในดิน กับ วิถีเกษตรไทย ที่จัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ พบปะหารือกับประธาน Polish Chamber of Commerce และกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาโปแลนด์-ไทย New
  เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Andrzej Arendarski ประธาน Polish Chamber of Commerce (PCC) เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาโปแลนด์-ไทย ซึ่งประกอบด้วย นาย Marek Konopka ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ และสมาชิกวุฒิสภา ๓ ท่าน เพื่อทำความรู้จักในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง
 • กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานเปิดการบรรยายเรื่องกฎหมายและหลักเกณฑ์เรื่อง Food Safety New
  เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ นายเจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานเปิดการบรรยายเรื่องกฎหมายและหลักเกณฑ์เรื่อง Food Safety ของ U.S. Food and Drug Administration
 • เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา บรรยายเรื่องเทศกาลสงกรานต์ให้เด็กอนุบาล New
  เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ นายธนบดี จูทอง เลขานุการเอก ได้รับเชิญจากโรงเรียนอนุบาล Deakin Preschool กรุงแคนเบอร์รา ให้บรรยายเรื่องเทศกาลสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยให้กับเด็กอนุบาล จำนวน ๒๐ คน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็กออสเตรเลียได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอันงดงามของไทย และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมความเป็นพหุสังคมในออสเตรเลีย
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานการประชุม ระหว่างเอกอัครราชทูตฯ และกงสุลใหญ่ในจีน New
  เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๑๕ น. นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานการประชุมระหว่างเอกอัครราชทูตฯ และกงสุลใหญ่ในจีน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีอัครราชทูต เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย