:: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: :: ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต :: 

ดูทั้งหมด
 • การอบรมธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียงให้ยุวทูตความดี New
  มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) จัดค่ายอบรม ธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2561 ที่สวนธรรมศรีปทุม จังหวัดปทุมธานี โดยมีพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผอ.มูลนิธิยุวทูตความดี กล่าวรายงานและเปิดค่ายอบรมฯ ซึ่งมีเยาวชนยุวทูตฯ เข้าร่วม 189 คน ที่มาจาก 71 โรงเรียน ใน 19 จังหวัด ในภาคกลางจาก กรุงเทพ นครปฐม ปทุมธานี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก กาฬสินธุ์ บึงกาฬ มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำพู และอำนาจเจริญ โดยมีระยองเป็นจังหวัดเดียวที่มาจากภาคตะวันออก
 • ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาลูกเสือโลกครั้งที่ ๙ New
  วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และอดิศักดิ์ จันทาทุม ที่ปรึกษาให้การต้อนรับ น.พ. ธำรง ทัศนาญชลี สมาชิสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานกรรมการบริหารชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย และคณะฯ ประกอบด้วย พล.อ. กิตติ อินทสร พล.อ. ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ สมาชิสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเดินทางไปร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการลูกเสือโลกประจำปี ๒๕๑๘ ณ นครเซนต์จอนส์ รัฐนิวฟันด์แลนด์ ประเทศแคนาดา เพื่อแสดงความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาลูกเสือโลกครั้งที่ ๙ และการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการลูกเสือโลกประจำปี ๒๐๑๙
 • กิจกรรมพบปะผู้แทนสมาคม ชมรม และชุมชนไทยในสมาพันธรัฐสวิส New
  เมื่อวันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้แทนสมาคม ชมรม และชุมชนไทยในสวิส ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อพบปะทำความรู้จักเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของสมาคมชมรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยในสวิส ทั้งในด้านการเรียนการสอนภาษาไทย การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย การให้ความรู้ด้านกฎหมายไทยและสวิสที่เป็นประโยชน์สำหรับชุมชนไทย และการส่งเสริมทักษะฝีมือด้านอาชีพ อาทิ สำหรับผู้อยู่ในสาขาอาชีพร้านอาหารไทยและนวดสปาไทย รวมทั้งการส่งเสริมให้ชุมชนไทยได้มีโอกาสทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นสวิสที่ตนอาศัยอยู่ด้วย
 • เอกอัครราชทูต ณ คูเวต เข้าร่วมพิธีเปิดการทดสอบการอ่านและท่องจำคัมภีร์อัลกุรอาน ระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๙ New
  เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๑ ออท. ดุสิต เมนะพันธุ์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดของการทดสอบการอ่านและท่องจำคัมภีร์อัลกุรอานระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๙ ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า โดยมี H.H. Sheikh Jabber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah นรม. คูเวตเป็นประธานในพิธีเปิด และมี รมว. กระทรวงยุติธรรม และ รมว. กระทรวง Awqaf และอิสลาม เข้าร่วมในพิธีด้วย ในปีนี้ ไทยส่งนักอ่านกอรี ได้แก่ นายนาวาวี อรวรรณ และนักท่องจำอัลกุรอานทั้งเล่ม ได้แก่ นายมูฮัมหมัดฟิกรี ซามะ เข้าร่วมการทดสอบ ผลการทดสอบ ไทยได้ลำดับที่ ๗ ในการอ่านแบบกอรี

:: ข่าวอื่น ๆ :: :: ข่าวอื่น ๆ :: 

ดูทั้งหมด
ผลงานรัฐบาล
Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube