:: ข่าวสารนิเทศ :: :: ข่าวสารนิเทศ :: 

ดูทั้งหมด

:: ข่าวอื่น ๆ :: :: ข่าวอื่น ๆ :: 

ดูทั้งหมด

panithand

thaigov
Stay Connected with mfa.go.th
 • Facebook
 • RSS Feed
 • Twitter
 • Twitter
 • YouTube

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯ และสถานทูต 

ดูทั้งหมด
 • การบุกเบิกแสวงหาลู่ทางทางธุรกิจในเมือง Diégo Suarez ของสถานกงสุลใหญ่ไทยในมาดากัสการ์ New
  ระหว่างวันที่ ๓๐ เม.ย. – ๑๒ พ.ค. 59 นายชาญชัย เจียมบุญศรี กงสุลใหญ่ไทยประจำมาดากัสการ์ และนายไกรวัฒ ภมรบุตร รองกงสุลใหญ่ ได้เดินทางไปราชการโดยทางรถยนต์ไปที่เมือง Diégo Suarez ซึ่งอยู่ในแคว้น Diana ทางตอนเหนือสุดของมาดากัสการ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการแคว้น Diana (Col. Antilahy Michel) และประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมดังกล่าว (นาย Said Mze) เพื่อหาลู่ทางในการส่งเสริม/กระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับแคว้น Diana ในมิติต่างๆ โดยเฉพาะการขยายความร่วมมือและหาลู่ทางส่งเสริมมิติด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับภูมิภาคดังกล่าวให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
 • โครงการโรงอบแห้งพลังงานงานแสงอาทิตย์ในเซเนกัล New
  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายวิจักขณ์ ชิตรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่ รบ. เซเนกัล โดยมี Dr. Mamadou Amadou SECK ผอ. สถาบันเทคโนโลยีอาหารเซเนกัล (ITA) ในนามผู้แทน รบ. เซเนกัล รับมอบโรงอบฯ ณ โบสถ์ Saint Benoit de Keur Moussa เมือง Thies ตามโครงการสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรไทยและเซเนกัล ต่อยอดการพัฒนาด้านการเกษตรและเผยแพร่นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การเกษตร (Agro-technology) ของไทยให้เซเนกัลได้เรียนรู้ และประยุกต์ใช้โดยเฉพาะการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรต่อไป
 • การประชุมของสมาพันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป New
  เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ – วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส พร้อมภริยา นางศริกานต์ พลมณี อัครราชทูต และนางเพ็ญแข อินทรสุวรรณ ที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๙ และการอบรมทางวิชาการ ของสมาพันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป ซึ่งในปีนี้จัดที่เมืองมาร์แซยย์ (Marseille) โดยสมาคมไทย-โพรวองซ์ เป็นผู้จัด
 • งานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ ๑๔ New
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาได้จัดงานเทศกาลไทย ณ นครโอซากา ครั้งที่ ๑๔ ขึ้นที่สวน Taiyo no Hiroba บริเวณปราสาทโอซากา ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พ.ค. ๒๕๕๙ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน ทั้งคนญี่ปุ่น คนไทยในญี่ปุ่น และชาวต่างชาติที่อาศัยและท่องเที่ยวในโอซากา
 • การจัดงานเทศกาลอาหารไทยในมาดากัสการ์ New
  สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโวได้จัดงานเทศกาลอาหารไทย (Le Festival Culinaire thaï) โดยความร่วมมือกับโรงแรม Carlton ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ ๕ ดาว ในกรุงอันตานานาริโว สาธารณรัฐมาดากัสการ์ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเวลา ๒ วัน การจัดงานเทศกาลอาหารไทยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมอาหารไทยตลอดจนผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบประกอบอาหารจากประเทศไทยตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกพร้อมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในมาดากัสการ์ทั้ง ๔ ร้านในกรุงอันตานานาริโวให้ผู้มาร่วมงานได้ทราบเช่นกัน สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้ความสำคัญกับนโยบายการสร้างชุมชนไทยเข้มแข็งในต่างประเทศ โดยการจ้างร้านอาหารไทยทั้ง ๔ ร้านในกรุงอันตานานาริโว เพื่อมาทำงานร่วมกันโดยการปรึกษาหารือ วางแผนจัดงานทั้งในด้านรูปแบบ การนำเสนออาหารและประเภทของอาหารไทยชนิดต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีกลมเกลียวกันในหมู่คนไทยรวมทั้งเพื่อการส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันของคนไทยในมาดากัสการ์ในระยะยาวต่อไปโดยในปีนี้สถานกงสุลใหญ่ฯได้นำไวน์ผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทยที่ทำจากผลไม้ไทย ได้แก่ มังคุด สัปรด ลิ้นจี่ มะพร้าว ฯลฯ มาเสิรฟ์ในงาน โดย ภริยากงสุลใหญ่ฯ ได้ทำอาหารไทยชาววังเสริมเพื่อแสดงเอกลักษณ์และคุณค่าความเป็นไทย ได้แก่ หรุ่ม ข้าวตังหน้าตั้ง กระทงทอง สกุณาชมสวน ขนมหม้อแกง การแกะสลักผักและผลไม้ ฯลฯ งานเลี้ยงรับรองเทศกาลอาหารไทยดังกล่าว ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานประมาณเกือบ ๕๐๐ คน โดยมีบุคคลสำคัญระดับสูง ผู้แทนบุคคลสำคัญของมาดากัสการ์ อาทิ ผู้แทนนายกรัฐมนตรีของมาดากัสการ์ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ประธานศาลสูงสุด อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนประธานรัฐสภา วุฒิสมาชิก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะทูตานุทูตจากประเทศต่าง ๆ อาทิ ออท.โมรอกโค (คณบดีทูต) ออท. อินเดีย ออท. ตุรกี มอริเชียส ลิเบีย สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐฯ อุปทูตอินโดนีเซีย อุปทูตเยอรมัน และฝรั่งเศส เป็นต้น ผู้แทนบุคคลสำคัญของมาดากัสการ์ อาทิ ผู้แทน รมว. กระทรวงต่างๆ อธิการบดีมหาวิทยาลัย รองนายกเทศมนตรีกรุงอันตานานาริโว ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจสำคัญของมาดากัสการ์ เช่น สายการบินมาดากัสการ์ รวมทั้งนักธุรกิจ ผู้ประกอบการชาวต่างชาติ ชาวมาลากาซี ซึ่งมีสถานะและชื่อเสียงทางสังคม เจ้าของกิจการธุรกิจขนาดใหญ่ของมาดากัสการ์