ข่าวสารนิเทศ : โฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์กรณีการมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวซีเรียในตุรกี  ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : โฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์กรณีการมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวซีเรียในตุรกี

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์กรณีการมอบเงินบริจาค
เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวซีเรียในตุรกี

เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายมนัสวี ศรีโสดาพล อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกรณีที่รัฐบาลไทยได้มอบเงินบริจาคให้แก่รัฐบาลตุรกี เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวซีเรียในตุรกี โดยนายมนัสวีฯ กล่าวว่า นายรัฐกิจ มานะทัต เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้เข้าพบหารือกับนาย Salih Bogac Guldere รักษาการอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศด้านการเมืองของตุรกี และได้แสดงความกังวลของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงในซีเรีย พร้อมกับแสดงความเข้าใจถึงความต้องการความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ชาวซีเรียที่ลี้ภัยเข้ามาในตุรกี เนื่องจากประเทศไทยเคยและยังคงประสบภาระการให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมแก่บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ที่หนีภัยสงครามและการสู้รบจำนวนมากเช่นกัน รัฐบาลไทยจึงได้มอบเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ ๙๒๖,๑๐๐ บาท) ให้แก่รัฐบาลตุรกี เพื่อบรรเทาภาระทางการเงินในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวซีเรียในตุรกี นอกจากนี้ รัฐบาลไทยต้องการเห็นสถานการณ์ความรุนแรงในซีเรียสิ้นสุดโดยเร็ว

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวชื่นชมรัฐบาลตุรกีในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย และหวังว่าซีเรียจะสามารถกลับสู่สันติภาพและความสงบสุขได้โดยเร็ว ทั้งนี้ นาย Guldere ได้ขอบคุณรัฐบาลไทยสำหรับเงินบริจาค ซึ่งรัฐบาลตุรกีจะนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวซีเรียในตุรกีโดยตรง พร้อมกับแจ้งด้วยว่ารัฐบาลตุรกีมีนโยบายในการเปิดกว้างทางพรมแดน (Open Border) เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย และได้สร้างค่ายสำหรับผู้ลี้ภัยชาวซีเรียจำนวน ๑๔ ค่าย ซึ่งทางการตุรกีพร้อมให้เจ้าหน้าที่ไทยลงพื้นที่สำรวจสภาพความเป็นอยู่ของผู้ลี้ภัยในค่าย และคาดหวังที่จะให้สถานการณ์ความรุนแรงในซีเรียสิ้นสุดโดยเร็ว

****************************