ข่าวสารนิเทศ : ข้อความสารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซูดาน ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ข้อความสารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซูดาน

ข้อความสารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซูดาน

 เนื่องในโอกาสที่สาธารณรัฐซูดานได้เฉลิมฉลองวันชาติของสาธารณรัฐซูดาน และเป็นวันครบรอบ ๕๖ ปีแห่งการได้รับเอกราช เมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ในการนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อความสารแสดงความยินดีถึงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐซูดาน  และนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีข้อความสารแสดงความยินดีถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซูดาน ดังนี้

๑. สารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีถึงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐซูดาน

BEGIN

“Excellency,

   I have the honour to extend to Your Excellency, on behalf of the Government and people of Thailand, our warmest felicitations and best wishes on the occasion of the Independence Day of the Republic of Sudan.

   I am convinced that the friendly ties between our two countries will be further strengthened in the years ahead.

   Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

               Yingluck Shinawatra
        Prime Minister of the Kingdom of Thailand”
             END.

๒. ข้อความสารแสดงความยินดีจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซูดาน

BEGIN

“Excellency,

   I am pleased to extend my warmest felicitations and best wishes on the occasion of the Independence Day of the Republic of Sudan.

   I strongly believe that the friendship and cooperation between our two countries and peoples will continue to prosper in the years to come.

   Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

                   Surapong Tovichakchaikul
      Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs
                 of the Kingdom of Thailand”
END.

*****************************