ข่าวสารนิเทศ : ข้อความสารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันชาติอิรัก ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ข้อความสารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันชาติอิรัก

ข้อความสารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันชาติอิรัก

เนื่องในโอกาสวันชาติอิรัก วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งข้อความสารแสดงความยินดีไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิรัก ดังนี้

๑. ข้อความสารจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีอิรัก

BEGIN

“Excellency,

   On the occasion of the National Day of the Republic of Iraq, I have the honour and pleasure to extend my sincere congratulations to Your Excellency and, through you, my very best wishes to the people of the Republic of Iraq for the happiness, peace and prosperity.

   I take this occasion to reiterate the friendship between our two countries and peoples, and also my determination to further enhance our ties for our mutual benefit.

   Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

       Yingluck Shinawatra
        Prime Minister of the Kingdom of Thailand”
             END.

๒. ข้อความสารจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิรัก

BEGIN

“Excellency,

   On the auspicious celebration of the National Day of the Republic of Iraq, I wish to extend to you my sincere congratulations to Your Excellency.

   The Royal Thai Government attaches great importance to the strengthening of the longstanding relationship between Thailand and Iraq. I look forward to working closely with Your Excellency to further deepen the bilateral cooperation between our two countries.

   Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

          Surapong Tovichakchaikul
       Deputy Prime Minister and Minister
          of Foreign Affairs of Thailand”
                   END.

     *********************************************