ข่าวสารนิเทศ : ไทยเรียกร้ององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ประณามการก่อเหตุการณ์ความรุนแรงต่อครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้   ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ไทยเรียกร้ององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ประณามการก่อเหตุการณ์ความรุนแรงต่อครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

                    ด้วยวันนี้ (๒ มกราคม ๒๕๕๖) นายมนัสวี ศรีโสดาพล อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการที่ฝ่ายไทยเรียกร้องให้องค์การความร่วมมืออิสลาม หรือ Organization of Islamic Cooperation (OIC) ประณามผู้ก่อเหตุรุนแรงต่อครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

                    ๑)  ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ จชต. ในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะการลอบยิงครูจนบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนั้น นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีหนังสือถึง Professor Ekmeleddin Ihsanoglu เลขาธิการ OIC เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่

                    ๒)  หนังสือดังกล่าวได้ระบุว่า ผู้ก่อเหตุรุนแรงได้เลือกครูและโรงเรียนในพื้นที่ จชต. เป็นเป้าหมายโดยในช่วง ๖ สัปดาห์ที่ผ่านมา มีครูจำนวน ๕ คน ถูกลอบยิงเสียชีวิตในโรงเรียนและ ๓ คนได้รับบาดเจ็บสาหัส และมีโรงเรียน ๒ แห่งถูกเผา ทั้งนี้ องค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ Human Rights Watch (HRW) ได้ประณาม และเรียกร้องให้ยุติการก่อเหตุดังกล่าว เนื่องจากเป็นภัยอันตรายต่อทั้งครู โรงเรียน และนักเรียนไทยมุสลิม รวมถึงครอบครัวของนักเรียนและชุมชนชาวมุสลิมด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้เพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่แก่ครู เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า นักเรียนในพื้นที่จะยังคงได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องหวาดกลัวต่ออันตรายใด ๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานประการหนึ่ง  

                    ๓)  ในการนี้ รัฐบาลไทยจึงหวังว่าเลขาธิการ OIC จะเห็นด้วยว่า การก่อเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าว สมควรได้รับการประณามจากทุกฝ่ายรวมถึง OIC  โดยรัฐบาลไทยจะดำเนินการทุกวิถีทางที่จะนำผู้กระทำความผิดมารับโทษตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป