ข่าวสารนิเทศ : ข้อความสารแสดงความยินดีถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่  ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ข้อความสารแสดงความยินดีถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ข้อความสารแสดงความยินดีถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ตามที่ญี่ปุ่นได้มีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่หลังการประชุมรัฐสภาสมัยพิเศษเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในการนี้ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีข้อความสารแสดงความยินดีถึงนายฟูมิโอะ คิชิดะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้

ข้อความสารแสดงความยินดีของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

BEGIN

“Excellency,

   I have the honour to extend to you my sincere congratulations as well as my best wishes for every success on your assumption of duty as Minister of Foreign Affairs of Japan.

   The year 2013 heralds the 125th anniversary of the establishment of official diplomatic ties between Thailand and Japan. I am confident that, under Your Excellency’s guidance, the good relations between Thailand and Japan will remain as vital as ever and continue to be strengthened further for the mutual benefits of the peoples of our two countries. I look forward to working closely with you in our future endeavours.

   May I also take this opportunity to wish Your Excellency and your colleagues at the Ministry of Foreign Affairs a very happy New Year.

   Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Surapong Tovichakchaikul
Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs
of the Kingdom of Thailand”

END.

********************************