ข่าวสารนิเทศ : ข้อความสารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันชาติปาเลสไตน์   ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ข้อความสารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันชาติปาเลสไตน์

ข้อความสารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันชาติปาเลสไตน์

เนื่องในโอกาสวันชาติปาเลสไตน์ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อความสารแสดงความยินดีถึงประธานาธิบดีปาเลสไตน์ และนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  ได้มีข้อความสารแสดงความยินดีถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปาเลสไตน์ ดังนี้

๑. ข้อความสารแสดงความยินดีของนายกรัฐมนตรีถึงประธานาธิบดีปาเลสไตน์

BEGIN

“Excellency,

   On the occasion of the National Day of the State of Palestine, I have the honour to extend my sincere congratulations and best wishes to Your Excellency and, through you, to the people of Palestine.

   This year is a landmark year for Thailand-Palestine relations, with the establishment of diplomatic relations between our two states. In addition, I wish to congratulate Your Excellency, and the State of Palestine for receiving overwhelming international support in obtaining the Observer State status in the United Nations, which Thailand supported. Please be assured that the Royal Thai Government will continue to endeavour to strengthen the friendly relations between our two countries and peoples.

   Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

              Yingluck Shinawatra
       Prime Minister of the Kingdom of Thailand”
END.

๒. ข้อความสารแสดงความยินดีของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปาเลสไตน์

BEGIN

“Excellency,

   On the occasion of the National Day of the State of Palestine, I would like to extend sincere congratulations to Your Excellency, to the Palestinian Authority, and the Palestinian people.

   I am delighted that our relations have further been strengthened since the establishment of our diplomatic relations. I take this occasion to reaffirm Your Excellency that the Royal Thai Government stands ready to work closely with the Government of the State of Palestine to expand our ties for the mutual benefits of our two countries and peoples.

   Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

                   Surapong Tovichakchaikul
      Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs
        of the Kingdom of Thailand”
END.

********************************