ข่าวสารนิเทศ : รองนายกรัฐมนตรีฯ เยือนปากีสถานเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้า ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : รองนายกรัฐมนตรีฯ เยือนปากีสถานเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้า

 

                  เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ นายมนัสวี ศรีโสดาพล อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการ ต่างประเทศ ได้แถลงข่าวเรื่องการเยือนสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานอย่างเป็นทางการของนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖

                  นายมนัสวีฯ กล่าวว่า การเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนางฮินา รับบานี คาร์ห (Mrs. Hina Rabbani Khar) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปากีสถาน โดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครั้งแรกในรอบ ๑๐ ปี มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมการเยือนปากีสถานอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีปากีสถาน

                  ระหว่างการเยือน รองนายกรัฐมนตรีฯ จะเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีปากีสถาน และจะพบหารือข้อราชการและแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปากีสถาน รวมทั้งจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำกับนักธุรกิจปากีสถาน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปากีสถานเป็นเจ้าภาพ และในโอกาสการเยือนปากีสถานครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ จะพบหารือกับทีมประเทศไทยด้วย

                  นายมนัสวีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยต้องการกระชับความสัมพันธ์กับปากีสถานในลักษณะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง โดยไทยสามารถใช้ปากีสถานเป็นประตูการค้าสู่อัฟกานิสถาน ตะวันออกกลาง เอเชียกลางและจีน ขณะที่ปากีสถานสามารถใช้ไทยเป็นประตูการค้าสู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ปากีสถานเป็นตลาดใหญ่ที่มีศักยภาพ มีประชากรกว่า ๑๘๐ ล้านคน (ลำดับ ๖ ของโลก) และในปี ๒๕๕๔ มูลค่าการค้าทวิภาคีไทย – ปากีสถานเพิ่มขึ้นเป็น ๑,๐๑๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นอันดับ ๓ ในเอเชียใต้ (รองจากอินเดียและบังกลาเทศ) นอกจากนี้ จะส่งเสริมภาคเอกชนทำธุรกิจลงทุนร่วมกันโดยเฉพาะสาขาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การแปรรูปอาหาร และธุรกิจอัญมณี เป็นต้น

                  การเยือนครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้ทั้งสองประเทศได้กระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งทางด้านการเมือง ความมั่นคง การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเสริมสร้างโอกาสการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และเชิงพุทธศาสนา  เนื่องจากปากีสถานมีแหล่งท่องเที่ยวด้านพุทธศาสนาจำนวนมาก รวมถึงความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ เช่น ARF ASEM OIC และ UN