ข่าวสารนิเทศ : ข้อความสารแสดงความยินดีถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซาน มารีโน ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ข้อความสารแสดงความยินดีถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซาน มารีโน ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ตามที่สาธารณรัฐซาน มารีโน ได้มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ โดยนาย Pasquale Valentini ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ ในการนี้ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีข้อความสารแสดงความยินดีไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซาน มารีโน ดังนี้

ข้อความสารแสดงความยินดีของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซาน มารีโน

BEGIN

“Excellency,

  I have the honour and pleasure to extend to Your Excellency my sincere congratulations on Your Excellency’s appointment as Minister of Foreign Affairs of the Republic of San Marino.

  I am certain that, under your able guidance and leadership, the friendly relations existing between our two countries will be further strengthened and enhanced, both at the bilateral and multilateral levels, for the mutual benefits of our two countries and peoples.

  Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

         Surapong Tovichakchaikul
       Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs
             of the Kingdom of Thailand”
END.

************************