ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศเปิดบริการรับคำร้องขอมีหนังสือเดินทางในวันเสาร์ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศเปิดบริการรับคำร้องขอมีหนังสือเดินทางในวันเสาร์

ด้วยวันนี้ (๙ มกราคม ๒๕๕๖) นายมนัสวี ศรีโสดาพล อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการ  ต่างประเทศ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า กระทรวงการต่างประเทศจะเปิดให้บริการรับคำร้องขอมีหนังสือเดินทางในวันเสาร์ ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และสำนักงานหนังสือเดินทางบางแห่งในกรุงเทพฯ โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

นายมนัสวีฯ กล่าวว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มีความประสงค์ขอมีหนังสือเดินทาง แต่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปยื่นคำร้องในวันและเวลาราชการ รัฐบาลได้มีนโยบายให้กรมการกงสุลพิจารณาอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยเปิดบริการรับคำร้องขอมีหนังสือเดินทางในวันเสาร์ด้วย นอกเหนือจากการให้บริการในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ การเปิดบริการรับคำร้องฯ ในวันเสาร์ จะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป  ในช่วงเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  เฉพาะที่สำนักงานต่อไปนี้

• อาคารกรมการกงสุล  ถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ

• สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว  ปิ่นเกล้า  อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ (ชั้นใต้ดิน) เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

• สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว  บางนา  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา ชั้น 5 เขตบางนา กรุงเทพฯ

การเปิดบริการรับคำร้องข้างต้นนี้ กรมการกงสุลจะทำการสำรวจความนิยม และความต้องการของประชาชนผู้มาติดต่อขอใช้บริการในวันเสาร์  และจะประมวลสถิติและข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาเปิดให้บริการที่สำนักงานสาขาอื่น ๆ ต่อไป