ข่าวสารนิเทศ : กัมพูชาอภัยโทษ/ลดโทษให้แก่นักโทษชาวไทย ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กัมพูชาอภัยโทษ/ลดโทษให้แก่นักโทษชาวไทย

 

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวระหว่างการเยือนปากีสถานอย่างเป็นทางการเรื่องการพระราชทานอภัยโทษและการลดโทษให้แก่สองคนไทยที่ถูกคุมขังที่เรือนจำในกัมพูชา

รองนายกรัฐมนตรีฯ กล่าวว่า ตนได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการในช่วงเช้าของวันนี้จากฝ่ายกัมพูชาว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พระวรราชบิดา นางราตรี พิพัฒนาไพบูรณ์ จะได้รับพระราชทานอภัยโทษและปล่อยตัว โดยมีผลในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำหรับนายวีระ สมความคิด จะได้รับการลดโทษเป็นเวลา ๖ เดือน ซึ่งฝ่ายกัมพูชาจะได้ประกาศเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการต่อไป

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลไทย โดยเฉพาะนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินความพยายามมาอย่างต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือบุคคลทั้งสอง ซึ่งรวมถึงการร้องขอต่อฝ่ายกัมพูชาให้พิจารณาเรื่องการอภัยโทษ ดังนั้น รัฐบาลไทยขอขอบคุณฝ่ายกัมพูชาที่ได้ดำเนินการตามคำร้องขอของฝ่ายไทย

***************************************

๑๐ มกราคม ๒๕๕๖