ข่าวสารนิเทศ : ภารกิจการเยือนปากีสถานอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ   ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ภารกิจการเยือนปากีสถานอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

 

                     เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายราชา เปอร์เวซ อัชรอฟ (H.E. MR. Raja Pervez Ashraf) ในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานอย่างเป็นทางการ จากนั้น ได้พบหารือทวิภาคีกับนางฮินา รับบานี คาร์ห (H.E. Mrs. Hina Rabbani Khar) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปากีสถาน และภายหลังการหารือ ได้ร่วมแถลงข่าว สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

                     รองนายกรัฐมนตรีฯ กล่าวย้ำความสำคัญของการเยือนปากีสถานอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นการเยือนในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ ๑๐ ปี ไทยและปากีสถานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาเป็นระยะเวลาช้านาน โดยทั้งสองประเทศได้ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบ ๖๐ ปี ในปี ๒๕๕๕ รองนายกรัฐมนตรีฯ ยังได้ย้ำความมุ่งมั่นของไทยที่จะยกระดับความสัมพันธ์กับปากีสถานให้ใกล้ชิดในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจที่ไทยต้องการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งกับปากีสถาน โดยจะผลักดันให้มีการจัดตั้ง Thailand – Pakistan Joint Trade Committee (JTC) เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการค้า  การลงทุนระหว่างไทยและปากีสถาน รวมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดทำ FTA ระหว่างกันเพื่อช่วยลดภาษีศุลกากรและเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศต่อไปในอนาคต ซึ่งในเรื่องนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย จะเดินทางเยือนปากีสถานเพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจจัดตั้ง JTC และร่วมประชุม JTC ครั้งที่ 1 ในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ ไทยและปากีสถานยังมีความร่วมมือด้านอื่นที่สำคัญได้แก่ ด้านความมั่นคง ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม Thailand-Pakistan Meeting on Combating Terrorism and Certain Other Crimes ครั้งที่ ๓ ในช่วงต้นปี ๒๕๕๖ เพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมเฉพาะเรื่องต่อไป

                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยที่เป็นหนึ่งในประเทศที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งปากีสถานจะใช้แนวทางการรวมตัวของอาเซียนในการดำเนินความร่วมมือกันของประเทศในสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ (South Asian Association for Regional Cooperation หรือ SAARC) นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงนโยบาย Vision East Asia ของปากีสถาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Look West ของไทย และเป็นพื้นฐานของการส่งเสริมความสัมพันธ์กับไทยต่อไป