ข่าวสารนิเทศ : รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบหนังสือแสดงความจำนง บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในไนจีเรีย ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบหนังสือแสดงความจำนง บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในไนจีเรีย

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบหนังสือแสดงความจำนงบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในไนจีเรียจำนวนหนึ่งล้านบาท (ประมาณ ๓๒,๔๒๕.๔๒ ดอลลาร์สหรัฐ) ให้แก่นายชุกกูดี นิววิงตัน โอกาฟอร์ (Chukwudi Newington Okafor) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไนจีเรีย เพื่อบรรเทาความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยในไนจีเรียเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประสบอุทกภัยรุนแรงที่สุดในรอบ ๕๐ ปี เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมีผู้เสียชีวิต ๓๖๓ คน และประชาชนกว่า ๒ ล้านคนไร้ที่อยู่อาศัย นอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และไร่นาใน ๑๙ รัฐ ได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะในรัฐทางตอนใต้ของประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลไนจีเรียได้ขอความช่วยเหลือจากสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ และมิตรประเทศ รวมทั้งได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อเยียวยาและบรรเทาความเสียหายจากเหตุอุทกภัย โดยรัฐบาลไนจีเรียประมาณการว่าจะต้องใช้เงินจำนวน ๑๑๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐในการฟื้นฟูประเทศให้กลับเป็นปกติ และคาดว่าจะต้องนำเข้าอาหารจำนวนมาก

ไทยและไนจีเรียมีความสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอดนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี ๒๕๐๕ ปัจจุบันไนจีเรียเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ ๒ ของไทยในภูมิภาคแอฟริกา รองจากแอฟริกาใต้และเป็นตลาดส่งออกข้าวนึ่งอันดับ ๑ ของไทย


*******************************