ข่าวสารนิเทศ : ขอเชิญเข้ารับฟังการสัมมนาเรื่องความสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-อาร์เจนตินา  ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ขอเชิญเข้ารับฟังการสัมมนาเรื่องความสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-อาร์เจนตินา

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดสัมมนาเรื่องความสัมพันธ์วัฒนธรรมไทย-อาร์เจนตินา ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศศนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนักวิชาการจากทั้งสองประเทศร่วมบรรยาย โดยนาย Ezequiel R. Ramoneda จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาปลาตา ในหัวข้อ “Argentinidad” and Thainess: A Comparative Study on National Identity และหัวข้อ Finisterre in Thai: Erased Frontier between the Two “Ends of the World” โดยอาจารย์ภาสุรี ลือสกุล จากศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้ารับฟังการสัมมนา สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา และจัดส่งเอกสารได้ทางโทรสาร หมายเลข ๐๒-๒๕๕-๕๑๖๐ หรือทางอีเมล์ suchitra.c@chula.ac.th

 

*************************************
 

ไฟล์แนบ