ข่าวสารนิเทศ : โฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์กรณีสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : โฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์กรณีสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์กรณีสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ นายมนัสวี ศรีโสดาพล อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่แพร่ระบาดในสหรัฐอเมริกา

นายมนัสวีฯ กล่าวว่า สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด โดยศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Centre of Disease Control and Prevention) รายงานว่า โรคไข้หวัดใหญ่ได้แพร่ระบาดครอบคลุมกว่า ๔๗ มลรัฐ และในจำนวนดังกล่าว มี ๒๕ มลรัฐ ที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่อย่างรุนแรง ซึ่งมลรัฐต่าง ๆ ได้ออกประกาศแนวทางการป้องกันโรคและสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชน ทั้งนี้ ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ในเขตของสถานกงสุลใหญ่ฯ แต่อย่างใด

อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiconsulatechicago.org