ข่าวสารนิเทศ : เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ นางจอสลิน เอส บาทูน-การ์เซีย เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

รองนายกรัฐมนตรีฯ แสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และแสดงความเสียใจถึงเหตุการณ์ความเสียหายจากพายุใต้ฝุ่นโบพา (Typhoon Bopha) บริเวณตอนใต้ของเกาะมินดาเนาพร้อมแจ้งว่า เพื่อแสดงถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศ รัฐบาลไทยได้เห็นชอบให้บริจาคข้าวสาร จำนวน ๕๐๐ ตัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุใต้ฝุ่นดังกล่าว

รองนายกรัฐมนตรีฯ แจ้งด้วยว่า ทั้งสองฝ่ายเคยเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้า (Joint Trade Committee - JTC) เพื่อเป็นกลไกหารือแก้ไขปัญหาการค้า และเพิ่มปริมาณการค้า-การลงทุนระหว่างกัน จึงขอให้ฟิลิปปินส์จัดการประชุมคณะกรรมการฯ โดยเร็ว

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือกัน เรื่อง ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด โดยหน่วยงานของไทยและฟิลิปปินส์มีความร่วมมือใกล้ชิด และอยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) ว่าด้วยการปราบปรามยาเสพติดและการควบคุมสารตั้งต้นสำหรับการผลิตยาเสพติด โดยหากทั้งสองฝ่ายเห็นชอบต่อร่าง MoU ก็อาจจัดให้มีการลงนามระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-ฟิลิปปินส์ (Joint Commission on Bilateral Cooperation – JCBC) ครั้งที่ ๕ ที่ฟิลิปปินส์ภายในปีนี้