ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเติร์กเมนิสถานเยือนไทย ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเติร์กเมนิสถานเยือนไทย

 

                       เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ นาย Berdiniyaz Myatiyev รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศเติร์กเมนิสถาน และนาย Batyr Yusubov อธิบดีกรมเอเชีย – แปซิฟิก เดินทางเยือนไทยเพื่อเป็นการตอบแทนการเยือนเติร์กเมนิสถานของนายจุลพงษ์ โนนศรีชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เติร์กเมนิสถานครบรอบ ๒๐ ปี ซึ่งในการเยือนไทยครั้งนี้ได้มีการหารือถึงการเพิ่มพูนความสัมพันธ์ทวิภาคีในด้านพลังงาน การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรมและกีฬา รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมการเยือนไทยของประธานาธิบดีเติร์กเมนิสถาน

                        โดยเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๑๕๕๖ คณะผู้แทนเติร์กเมนิสถานได้เข้าเยี่ยมคารวะนายจุลพงษ์ โนนศรีชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ที่กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสดังกล่าว นาย Myatiyev ได้แจ้งว่าประธานาธิบดีเติร์กเมนิสถานจะเยือนประเทศไทยในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๕๖ โดยคณะภาครัฐและเอกชนของเติร์กเมนิสถานจะเดินทางเยือนไทยก่อน เพื่อเจรจาจัดทำความตกลงทวิภาคีที่ยังคั่งค้าง และจะจัดให้มีการพบหารือระหว่างภาคเอกชนไทย – เติร์ก  เมนิสถาน เพื่อหารือถึงโอกาสในการเพิ่มปริมาณการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ในการนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ได้ยืนยันความพร้อมของไทยที่จะต้อนรับประธานาธิบดีเติร์กเมนิสถาน และทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงโอกาสความเป็นไปได้ที่ทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันในด้านพลังงาน ด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรมและกีฬา ปัจจุบัน เติร์กเมนิสถานกำลังพิจารณาร่างความตกลงที่ฝ่ายไทยเสนอเพื่อเป็นกรอบความร่วมมือในสาขาดังกล่าว

                        ระหว่างการเยือนไทยครั้งนี้ คณะผู้แทนเติร์กเมนิสถานได้เข้าพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือโอกาสความร่วมมือในด้านพลังงานกับไทย ซึ่งเติร์กเมนิสถานมีศักยภาพสูง จากการที่มีก๊าซธรรมชาติสำรองเป็นอันดับ ๔ ของโลก แต่ยังขาดโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตและส่งออก

                        ต่อมา คณะผู้แทนเติร์กเมนิสถานได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม และปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อหารือความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเติร์กเมนิสถานจะเป็นเจ้าภาพจัด Asian Indoor and Martial Arts Games ครั้งที่ ๕ ที่กรุงอาซกาบัตในปี ๒๕๕๗ จึงสนใจที่จะให้ไทยร่วมมือถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติให้เติร์กเมนิสถาน     และให้ไทยฝึกสอนมวยไทยให้ชาวเติร์กเมนิสถานผู้สนใจด้วย ซึ่งฝ่ายไทยพร้อมร่วมมือด้านการกีฬาและการท่องเที่ยวกับเติร์กเมนิสถานต่อไป