ข่าวสารนิเทศ : ข้อความสารแสดงความเสียใจถึงประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย กรณีเหตุการณ์น้ำท่วมในกรุงจาการ์ตา ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ข้อความสารแสดงความเสียใจถึงประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย กรณีเหตุการณ์น้ำท่วมในกรุงจาการ์ตา

ตามที่เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ ได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงจาการ์ตา ในการนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อความสารแสดงความเสียใจถึงประธานาธิบดีอินโดนีเซีย และนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีข้อความสารแสดงความเสียใจถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย ดังนี้

๑. ข้อความสารแสดงความเสียใจของนายกรัฐมนตรีถึงประธานาธิบดีอินโดนีเซีย

BEGIN

“Excellency,

   It is with profound sadness that I have learnt of the massive flooding in Jakarta last week, which caused losses of lives and damages to properties. On behalf of the Government and the people of Thailand, I wish to extend my heartfelt sympathy and condolences to Your Excellency and, through you, to the flood victims.

   However, I am relieved to learn of the speedy response of the Indonesian authorities to the plight of those affected by the flood. I am confident that under your able leadership, the affected areas will quickly return to normalcy. Please rest assured that Thailand stands ready to assist and support Indonesia in mitigating the effects of this disaster.

   Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

             Yingluck Shinawatra

         Prime Minister of the Kingdom of Thailand”

             END.

๒. ข้อความสารแสดงความเสียใจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย

BEGIN

“Excellency,

   I have learnt, with great concern and sadness, of the destruction caused by the massive flood in Jakarta last week.

   I wish to take this opportunity to extend my sincere sympathy and condolences to Your Excellency and, through you, to those who have been affected by this flooding. I hope that the affected areas will soon return to normalcy.

   Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

                  Surapong Tovichakchaikul

        Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs

                   of the Kingdom of Thailand”

END.

*******************************