ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศร่วมจัดนิทรรศการภาพถ่ายเนื่องในวันทุ่นระเบิดสากล ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศร่วมจัดนิทรรศการภาพถ่ายเนื่องในวันทุ่นระเบิดสากล

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด โดยนายศุภชัย เกศการุณกุล (The Landmine Survivors: Photography Exhibition by Supachai Ketkaroonkul) เนื่องในโอกาสวันทุ่นระเบิดสากล โดยมี น.ส.พรประไพ กาญจนรินทร์ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธี และมีคณะทูตานุทูต ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นที่ลานลิฟวิ่งแกลอรี่ ชั้น ๓ สยามพารากอน ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ องค์การเยซูอิตสงเคราะห์ผู้ลี้ภัย และสำนักงานคาธอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย

ในงาน นางวิบูลย์รัตน์ จันทร์ชู ผู้แทนผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดและผู้นำกลุ่มคนพิการตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และ น.ส.จารุวรรณ หมั่นเที่ยง ผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิด พลเรือนจากองค์กรความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ ได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ของตน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมกิจกรรม “Lend Your Leg” โดยการพับขากางเกงขึ้น ๑ ข้าง เพื่อเป็นการแสดงความสนับสนุนและเห็นใจผู้พิการจากภัยทุ่นระเบิด ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่ผู้คนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกทำในวันนี้

ภายในนิทรรศการ มีการแสดงภาพถ่ายสองชุดซึ่งแสดงถึงผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด ๘ คน โดยชุดแรกเป็นผลงานภาพถ่ายโดยนายปณิธาน กิจสกุล เมื่อปี ๒๕๔๖ และชุดที่สองเป็นภาพถ่ายผู้ประสบภัยชุดเดิม โดยนายศุภชัย เกศการุณกุล ในปี ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นเสมือนการเล่าเรื่องราวชีวิตที่เปลี่ยนไปในรอบสิบปีผ่านเลนส์กล้องของช่างภาพทั้งสอง

วันทุ่นระเบิดสากล หรือ International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action ตรงกับวันที่ ๔ เมษายนของทุกปี เป็นวันที่สหประชาชาติประกาศให้เป็นวันเพื่อสร้างความตระหนักรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ยังคงเป็นปัญหาในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งในส่วนของประเทศไทยมีความมุ่งมั่นทางมนุษยธรรมที่จะทำให้ประเทศปราศจากทุ่นระเบิดและผู้ประสบภัยจนกว่าทุ่นระเบิดทุ่นสุดท้ายจะได้รับการเก็บกู้

สถานะล่าสุด ณ ปี ๒๕๕๕ ประเทศไทยได้กวาดล้างทุ่นระเบิดและปลดปล่อยพื้นที่แล้วจำนวน ๒,๐๒๖.๒ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นประมาณร้อยละ ๘๕ ของพื้นที่ที่มีทุ่นระเบิดตกค้างทั้งหมด ทำให้เหลือพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดอีก ๕๓๐.๘ ตารางกิโลเมตร ใน ๑๘ จังหวัด โดยหน่วยประสานงานหลักเกี่ยวกับปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมของไทยคือศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติภายใต้กองบัญชาการกองทัพไทย