ข่าวสารนิเทศ : อธิบดีกรมสารนิเทศให้สัมภาษณ์เรื่องการจัดอันดับประเทศไทยในแง่ความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุก่อการร้าย  ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : อธิบดีกรมสารนิเทศให้สัมภาษณ์เรื่องการจัดอันดับประเทศไทยในแง่ความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุก่อการร้าย

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ นายมนัสวี ศรีโสดาพล อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับรายงานข่าวในสื่อมวลชนไทยว่า งานวิจัยของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริการะบุว่า ประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุก่อการร้ายเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียและเป็นอันดับห้าของโลก ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ดังนี้

๑.  กระทรวงการต่างประเทศไม่สามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข่าวดังกล่าว เนื่องจากข่าวไม่ระบุแหล่งข้อมูลหรือที่มาของงานวิจัย
๒.  สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ยืนยันว่า ไม่มีข้อมูลหรือการจัดอันดับใดที่บ่งบอกว่า ไทยสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดก่อการร้าย และแสดงความห่วงกังวลว่า รายงานข่าวซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง อาจทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และส่งผลลบต่อการท่องเที่ยวไทย
๓.  หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยืนยันว่า ไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว และในชั้นนี้ ไม่มีเหตุบ่งชี้ว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย อย่างไรก็ดี ได้เตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยตลอด และมีมาตรการพิเศษเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเทศกาลต่าง ๆ อาทิ เทศกาลสงกรานต์ 
 

***************************************