ข่าวสารนิเทศ : ข่าวสารเกี่ยวกับการอธิบายทางวาจาเพิ่มเติม (Oral Hearing) ในคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี ๒๕๐๕ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ข่าวสารเกี่ยวกับการอธิบายทางวาจาเพิ่มเติม (Oral Hearing) ในคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี ๒๕๐๕

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับการอธิบายทางวาจาเพิ่มเติม (Oral Hearing) ในคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี ๒๕๐๕ ณ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ และข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีปราสาทพระวิหาร ปี ๒๕๐๕ ได้ ที่ www.phraviharn.org

นอกจากนี้ ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการให้การทางวาจาได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM ๙๒.๕ และ AM ๘๙๑  และสถานีวิทยุสราญรมย์ AM ๑๕๗๕