ข่าวสารนิเทศ : ไทยยืนยันความพร้อมของให้การโดยวาจาต่อศาลโลกในคดีปราสาทพระวิหาร ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ไทยยืนยันความพร้อมของให้การโดยวาจาต่อศาลโลกในคดีปราสาทพระวิหาร

เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ ที่กรุงเฮก นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และพลอากาศเอกสุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ประชุมหารือกับคณะทำงานฝ่ายไทยและที่ปรึกษากฎหมายชาวต่างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้การโดยวาจาต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ในคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี ๒๕๐๕ ที่จะ เริ่มขึ้นในวันที่ ๑๕ เมษายน ศกนี้ ซึ่งที่ปรึกษากฏหมายชาวต่างชาติของไทยในการต่อสู้คดีได้แสดงความเชื่อมั่น   ในข้อมูลที่จะนำเสนอต่อศาลฯ และแนวทางต่อสู้คดี
 

ภายหลังการหารือ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว ว่า ขณะนี้ ฝ่ายไทยมีความพร้อมเต็มที่ที่จะชี้แจงท่าทีของไทยในศาลโลก รวมทั้งมีความเชื่อมั่นในเหตุผลและหลักฐานที่จะใช้อธิบายต่อศาล นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่า ที่ปรึกษากฏหมายชาวต่างชาติได้ขอบคุณหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงของไทยที่ได้สนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปต่อสู้คดี
 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญชวนให้สาธารณชนไทยติตตาม  การถ่ายทอดสดกระบวนการให้การโดยวาจา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประทศไทย (ช่อง ๑๑) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 และ AM 891 สถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575 หรือทางอินเตอร์เน็ต   ที่ www.phraviharn.org และผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเอกสารคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรที่ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นต่อศาลฯ แล้วเมื่อปีก่อนทางเว็บไซต์เดียวกัน ซึ่งศาลฯ จะอนุญาตให้เปิดเผยได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน เป็นต้นไป

 

ไฟล์แนบ