ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศเปิดศูนย์ข่าวการให้การในคดีพระวิหาร ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศเปิดศูนย์ข่าวการให้การในคดีพระวิหาร

วันนี้ (๑๔ เมษายน ๒๕๕๖) นายมนัสวี ศรีโสดาพล อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้แถลงว่า กระทรวงการต่างประเทศได้จัดตั้งศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์การให้การทางวาจา (oral hearings)ในคดีปราสาทพระวิหาร โดยได้เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ และจะเปิดทำการไปจนถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ตามเวลาที่ได้ประชาสัมพันธ์แล้ว เพื่อถ่ายทอดสดคำให้การในคดีดังกล่าวจากกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ และประสานการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากคณะผู้แทนไทยที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตลอดจนเผยแพร่เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับคดีครั้งนี้ด้วย โดยในวันนี้ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากกรุงเฮกแก่สื่อมวลชนที่ศูนย์ข่าวฯ ถึงบรรยากาศการเตรียมการในการให้การทางวาจาต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

นอก จากนี้ ศูนย์ข่าวฯ ได้มีการทดสอบการถ่ายทอดสัญญาณดาวเทียมจากศาลฯ ก่อนที่จะมีการถ่ายทอดสดจริงการให้การทางวาจาในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจติดตามได้ทางช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ ๑) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ๒) เว็บไซต์ www.phraviharn.org ๓) สถานีวิทยุสราญรมย์ AM ๑๕๗๕ และ ๔) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM ๙๒.๕ /  AM ๘๙๑  ทั้งนี้ ในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. จะมีการเผยแพร่เอกสารทั้งหมดที่ไทยและกัมพูชาได้ยื่นต่อศาลยุติธรรมระหว่าง ประเทศเพื่อประกอบการพิจารณาคดี ทางเว็บไซต์ www.phraviharn.org ด้วย