ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ แสดงความปรารถนาดีถึงประชาชนชาวไทยในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ของไทย ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ แสดงความปรารถนาดีถึงประชาชนชาวไทยในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ของไทย

                เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้เผยแพร่ข้อความจากนายจอห์น แคร์รี่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ แสดงความยินดีและส่งความปรารถนาดีในนามของประธานาธิบดีบารัค    โอบามา และประชาชนสหรัฐฯ แด่ประชาชนชาวไทยในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลปีใหม่ดั้งเดิมของไทย โดยกล่าวว่า “ในช่วงเวลาของการเริ่มใหม่นี้  เรารำลึกถึงความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสหรัฐฯ กับไทย ซึ่งยาวนานมาถึง 180 ปี เราได้ร่วมงานในประเด็นสำคัญๆ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ส่งเสริมความปลอดภัยและความมั่นคงของภูมิภาค และร่วมมือกันในด้านสาธารณสุขและประเด็นข้ามชาติต่างๆ เราหวังที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศของเราให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนของเราและของภูมิภาคในปีข้างหน้า ในช่วงเวลาที่ประชาชนชาวไทยกำลังเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ ผมขอย้ำว่า สหรัฐฯ เป็นพันธมิตรและเพื่อนที่เหนียวแน่นของไทย          ผมขอส่งความปรารถนาดีจากใจให้ปีใหม่นี้มีความสงบสุขและเจริญรุ่งเรือง”

               ทั้งนี้ สามารถดูข้อความแถลงข่าวของนายแคร์รี่ได้จากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ที่ http://www.state.gov/secretary/remarks/2013/04/207411.htm#.UWgQA9G3GxU.facebook