ข่าวสารนิเทศ : ไทยไม่หวั่นไหวหลังรับฟังคำให้การของกัมพูชาในคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ไทยไม่หวั่นไหวหลังรับฟังคำให้การของกัมพูชาในคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร

 

              เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ ที่กรุงเฮก นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ และพลอากาศเอกสุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้นำคณะผู้แทนไทยเข้ารับฟังการให้การโดยวาจาของฝ่ายกัมพูชาต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) โดยนายฮอร์ นัมฮง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาในฐานะตัวแทนรัฐบาลกัมพูชา และคณะที่ปรึกษากฏหมายชาวต่างชาติของฝ่ายกัมพูชา ในคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี ๒๕๐๕

              หลังจากรับฟังถ้อยแถลงในช่วงแรกของฝ่ายกัมพูชา รองนายกรัฐมนตรีสุรพงษ์ฯ ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสรุปคำให้การของฝ่ายกัมพูชาว่า นายฮอร์ นัมฮง ได้พยายามชี้แจงต่อศาลฯ ยืนยันว่ามีความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างไทยกับกัมพูชาเกี่ยวกับขอบเขตและความหมายของคำพิพากษาปี ๒๕๐๕ และการที่ไทยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาฯ ซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์ปะทะทางอาวุธบริเวณชายแดนในสมัยรัฐบาลที่แล้ว ทำให้กัมพูชาต้องขอให้ ศาลฯ ตีความคำพิพากษาฯ ให้ชัดเจน ส่วนคณะที่ปรึกษากฏหมายชาวต่างชาติของกัมพูชาได้พยายามเสนอข้อมูลหักล้างเหตุผลและหลักฐานในคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรที่ไทยได้ยื่นต่อศาลฯ ก่อนหน้านี้ 

              รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกล่าวว่า ไม่รู้สึกหนักใจ เพราะประเด็นต่างๆ ที่กัมพูชาได้นำเสนอเป็นไปตามความคาดหมายของฝ่ายไทย ไม่มีประเด็นใหม่ ซึ่งคณะทำงานของไทยมีความพร้อมโดยได้เตรียมข้อมูลตอบโต้ไว้แล้ว ทั้งนี้ กระบวนการชี้แจงโดยวาจาเพิ่งเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ ไทยมีกำหนดจะชี้แจงท่าทีของไทยต่อศาลฯ ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖