ข่าวสารนิเทศ : กำหนดการสื่อมวลชน สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน เสด็จ ฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กำหนดการสื่อมวลชน สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน เสด็จ ฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ (วันที่ ๑/๓)
๑๖.๐๐ น.   - สมเด็จพระราชาธิบดีฮาหมัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน เสด็จ ฯ ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยเที่ยวบินพิเศษ โดยมีผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มารับเสด็จ และผู้แทนรัฐบาลรอรับเสด็จ
๑๗.๔๕ น.  - สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนเสด็จ ฯ ถึงทำเนียบรัฐบาล โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รอรับเสด็จ
  - นายกรัฐมนตรี รับเสด็จและทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกร
  - นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนลงจากตึกไทยคู่ฟ้าลงบันไดสู่สนาม หยุดก่อนลงบันไดเพื่อให้ช่างภาพฉายพระรูป/ถ่ายรูปร่วมกัน
  - พิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ
  - สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนทรงลงพระนามาภิไธย
ในสมุดเยี่ยม และทอดพระเนตรของที่นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าฯ ถวาย
ณ ห้องโดมทอง
  - นายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนเพื่อหารือข้อราชการแบบเต็มคณะ ณ ห้องสีงาช้างด้านใน
  - นายกรัฐมนตรีถวายพระกระยาหารค่ำแด่สมเด็จพระราชาธิบดี               แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก
วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ (วันที่ ๒/๓)
๑๔.๐๐ น.  - สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนเสด็จฯ ถึงกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
  - เสด็จ ฯ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานและกิจการของกองทัพไทย
วันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ (วันที่ ๓/๓)
๑๓.๕๐ น.  - สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนเสด็จ ฯ ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยมีผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มารับเสด็จ และผู้แทนรัฐบาล รอรับเสด็จ
  - สมเด็จพระราชาธิบดีฮาหมัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน เสด็จ ฯ ออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยังกรุงมานามา
โดยเที่ยวบินพิเศษ
หมายเหตุ
-สื่อมวลชนที่สนใจรายงานข่าวต้องลงทะเบียนและตรวจอุปกรณ์การถ่ายภาพก่อนหมายกำหนดการ ๑ ชั่วโมง
-การแต่งกาย ชุดสุภาพ
-โปรดนำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนติดตัวด้วย
**********************
๑๗ เมษายน ๒๕๕๖