ข่าวสารนิเทศ : โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสรุปสาระสำคัญของการให้การของฝ่ายไทยเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ (๑๘ เมษายน ๒๕๕๖) ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสรุปสาระสำคัญของการให้การของฝ่ายไทยเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ (๑๘ เมษายน ๒๕๕๖)

 

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ นายมนัสวี ศรีโสดาพล  อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ และนายไกรรวี ศิริกุล รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ได้แถลงข่าวสรุปประเด็นสำคัญของการให้การทางวาจาของฝ่ายไทย ในกรณีคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี ๒๕๐๕  เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันกำหนดการให้การทางวาจารอบแรกของฝ่ายไทย โดยมีนายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ในฐานะตัวแทนประเทศไทย และคณะที่ปรึกษากฎหมายชาวต่างชาติของฝ่ายไทย ได้แก่ ศาสตราจารย์ อแลง แปลเล่ต์ ศาสตราจารย์ เจมส์ ครอว์ฟอร์ด ศาสตราจารย์ โดนัลด์ เอ็ม แม็คเรย์ และอลินา มิรอง กล่าวถ้อยแถลงต่อศาลฯ ย้ำท่าทีของฝ่ายไทยและหักล้างคำให้การทางวาจาของฝ่ายกัมพูชาเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

๑.       ศาลฯ ไม่มีอำนาจตีความคำพิพากษา ปี ๒๕๐๕ ด้วยเหตุผลว่า ไทยและกัมพูชาไม่ได้มีข้อพิพาทเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของของคำพิพากษาฯ โดยไทยได้ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน และกัมพูชาได้ยอมรับอย่างเป็นทางการแล้วในหลายโอกาส

๒.      ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นข้อพิพาทใหม่ที่เกี่ยวกับเขตแดน  และคำขอของกัมพูชาไม่ใช่การขอตีความคำพิพากษาฯ แต่เป็นการอุทธรณ์ให้ศาลฯ ตัดสินว่าเส้นเขตแดนต้องเป็นไปตาม “แผนที่ภาคผนวก ๑” ซึ่งศาลฯ ได้ปฏิเสธที่จะตัดสินอย่างชัดแจ้งแล้วในคำพิพากษาฯ

รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาฯ ได้กล่าวเสริมโดยยกตัวอย่างข้อมูลหลักฐานที่ทีมต่อสู้คดีของไทยได้หยิบยกในการให้การทางวาจาเพื่อสนับสนุนข้อต่อสู้ของไทยข้างต้น เช่น ไทยได้ล้อมรั้วลวดหนามขอบเขตบริเวณใกล้เคียงตามความเข้าใจของทั้งสองฝ่าย ซึ่งกัมพูชาเคยยอมรับแล้วว่าไทยได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาปี ๒๕๐๕ อย่างครบถ้วน โดยฝ่ายไทยเชื่อมั่นว่าข้อมูลหลักฐานดังกล่าวมีน้ำหนักและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ทนายความฝ่ายไทยได้ยกข้อมูลชี้แจงต่อศาลฯ อย่างชัดเจนเกี่ยวกับแผนที่ภาคผนวก ๑ หรือแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๒๐๐,๐๐๐

ในวันนี้ ฝ่ายกัมพูชาจะนำเสนอข้อต่อสู้อีกหนึ่งรอบ เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. (เวลากรุงเทพฯ) และฝ่ายไทยจะมีโอกาสชี้แจงต่อประเด็นเหล่านี้อีกครั้งในวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๒๐.๐๐ -๒๒.๐๐ น. ซึ่งจะถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ สถานีวิทยุ FM ๙๒.๕ MHz / AM ๘๙๑ KHz / AM ๑๕๗๕ KHz / FM 88 MHz และทางเว็บไซต์ www.phraviharn.org นอกจากนี้ คณะผู้แทนได้ให้สัมภาษณ์สรุปประเด็นสำคัญในแต่ละวันแก่สื่อมวลชน ซึ่งนอกจากจะรับชม/รับฟังได้จากรายงานข่าวในโทรทัศน์และวิทยุแล้ว ยังสามารถรับฟังย้อนหลังในเว็บไซต์ข้างต้นได้ด้วย