ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศประชาสัมพันธ์ป้องกันหญิงไทยตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ายาเสพติดในลาตินอเมริกา ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศประชาสัมพันธ์ป้องกันหญิงไทยตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ายาเสพติดในลาตินอเมริกา

เมื่อวันที่ ๑ – ๖ เมษายน ๒๕๕๖ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้นำคณะสื่อมวลชนจากรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และนิตยสารคู่สร้างคู่สม เดินทางไปนครเซาเปาลู สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เพื่อพบปะและสัมภาษณ์ผู้ต้องขังหญิงไทยคดีลักลอบขนยาเสพติดซึ่งถูกคุมขังอยู่ ณ เรือนจำหญิงกลางนครเซาเปาลู รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ของบราซิลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจับกุมดำเนินคดี และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงไทยดังกล่าว ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อป้องกันปัญหาหญิงไทยตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติในลาตินอเมริกา

ในการนี้ ผู้สื่อข่าวได้เข้าพบและสัมภาษณ์ผู้ต้องขังหญิงไทย ณ เรือนจำหญิงกลางนครเซาเปาลู รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบราซิล อาทิ หัวหน้าตำรวจสหพันธ์รัฐประจำสนามบินนานาชาตินครเซาเปาลู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคดีศาลอาญาที่ ๑ แห่งรัฐเซาเปาลู ผู้อำนวยการบ้านพักพิงชั่วคราว Obra Social Nossa Senhora Aparecida – Casa de Acolhida ประธานองค์กรการกุศล Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC) และทนายอาสาแห่งรัฐเซาเปาลู 

การดำเนินโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จด้วยดี โดยกระทรวงฯ และสื่อมวลชนได้รับทราบถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปฏิบัติการของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ แนวทางความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งข้อคิดและอุทาหรณ์สอนใจสำหรับประชาชนทั่วไปและหญิงไทยที่คิดจะกระทำความผิด ซึ่งสื่อมวลชนจะได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป