ข่าวสารนิเทศ : ไทยมั่นใจหลังรับฟังกัมพูชาให้การต่อศาลโลกรอบที่ ๒ ในคดีปราสาทพระวิหาร ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ไทยมั่นใจหลังรับฟังกัมพูชาให้การต่อศาลโลกรอบที่ ๒ ในคดีปราสาทพระวิหาร

          เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) กรุงเฮก นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และพลอากาศเอกสุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ภายหลังเสร็จสิ้นการให้การทางวาจารอบที่ ๒ ของฝ่ายกัมพูชา ในคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี ๒๕๐๕ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้


          ๑. วันนี้ กัมพูชาพยายามชี้แจงและย้ำต่อศาลฯ ว่า กัมพูชากับไทยมีความเข้าใจต่างกันเกี่ยวกับคำพิพากษาปี ๒๕๐๕ เรื่องพื้นที่ใกล้เคียงปราสาทและการถอนทหาร เพื่อให้ศาลรับพิจารณาตีความตามที่กัมพูชาขอ โดยอ้างว่ากัมพูชามิได้ยอมรับเส้นที่ไทยใช้ในการถอนทหารหรือเส้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี ๒๕๐๕


          ๒.  กัมพูชาพยายามยืนยันสถานะและความสำคัญของ “แผนที่ภาคผนวก ๑” ในคำพิพากษาฯ โดยอ้างว่า ศาลฯ เมื่อปี ๒๕๐๕ ยอมรับเส้นเขตแดนตามแผนที่ดังกล่าว และใช้แผนที่เป็นเหตุผลสำคัญในการตัดสิน 
         

           ๓.  คณะทำงานและทนายฝ่ายไทยจะหารือเพื่อเตรียมคำแถลงต่อศาลฯ รอบที่ ๒ เพื่อย้ำท่าทีของฝ่ายไทยในการหักล้างประเด็นที่กัมพูชายกขึ้นตามแนวทางเดิม ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าฝ่ายไทยมีความพร้อมด้านข้อมูลและหลักฐานที่จะนำเสนอต่อศาลO

           รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวด้วยว่า เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน๒๕๕๖  คณะทนายฝ่ายไทยนำเสนอข้อมูล เอกสารหลักฐาน แผนที่ และความเห็นได้ดีมาก ซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างหนักและต่อเนื่องในช่วง ๒ – ๓ ปีที่ผ่านมา เพื่อชี้ให้ศาลฯ เห็นว่า สิ่งที่กัมพูชาต้องการแท้จริงแล้วไม่ใช่การตีความ    คำพิพากษาฯ แต่ขอให้ศาลฯ ตัดสินในสิ่งที่ศาลฯ ปฏิเสธอย่างชัดเจนเมื่อ ๕๐ ปีที่แล้ว