ข่าวสารนิเทศ : การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายเคย์ ราลา ซานานา กุสเมา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความมั่นคง สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายเคย์ ราลา ซานานา กุสเมา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความมั่นคง สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

           ด้วยนายเคย์ ราลา ซานานา กุสเมา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต มีกำหนดเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ การเยือนประเทศไทยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเยือนมิตรประเทศสมาชิกอาเซียนหลังจากนายเคย์ ราลา ซานานา กุสเมา ได้รับเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีติมอร์-เลสเตเป็นสมัยที่สองเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕  โดยเดินทางเยือนประเทศไทยเป็นประเทศแรก


          นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงติมอร์-เลสเตจะเดินทางเยือนประเทศไทยพร้อมกับคณะจำนวน ๒๐ คน ประกอบด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลติมอร์-เลสเต อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและรัฐมนตรีแห่งรัฐด้านกิจการอาเซียน


          รัฐบาลไทยจะจัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ทำเนียบรัฐบาล หลังจากนั้น จะมีการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีสองฝ่ายและนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงติมอร์-เลสเตและคณะด้วย


         นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงติมอร์-เลสเตมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - UNESCAP) ครั้งที่ ๖๙ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ  ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖


         เมื่อปีที่ผ่านมาไทยและติมอร์-เลสเตได้เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน  การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงติมอร์-เลสเตครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่สองฝ่ายจะได้พัฒนาความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในทศวรรษต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยวที่มากขึ้น