ข่าวสารนิเทศ : การเดินทางกลับถึงประเทศไทยของทีมกฎหมายไทยคดีปราสาทพระวิหาร ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : การเดินทางกลับถึงประเทศไทยของทีมกฎหมายไทยคดีปราสาทพระวิหาร

              เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐ น. นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และพลอากาศเอกสุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้นำทีมกฎหมายไทยที่ต่อสู้คดีพระวิหารเดินทางกลับถึงประเทศไทย ส่วนคณะที่ปรึกษากฎหมายชาวต่างชาติจะทยอยเดินทางมาถึงในช่วงเช้าและบ่ายของวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖
              รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวขอบคุณประชาชนชาวไทยที่ร่วมกันส่งกำลังใจไปให้ทีมกฎหมายไทยและคณะที่ปรึกษากฎหมายชาวต่างชาติที่กรุงเฮก ซึ่งได้ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่สำหรับขั้นตอนต่อไป กระทรวงการต่างประเทศจะรวบรวมผลการชี้แจงทางวาจาในครั้งนี้มาตีพิมพ์และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสมบูรณ์ รวมถึงการประเมินผลการตัดสินของศาลโลกว่าจะออกมาในรูปแบบใดบ้างเพื่อเตรียมพร้อมรอรับกับคำตัดสิน ในขณะเดียวกัน    ทีมกฎหมายไทยและคณะที่ปรึกษากฎหมายชาวต่างชาติจะเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖  เวลา ๑๔.๐๐ น. เพื่อกราบเรียนรายงานสรุปผลการต่อสู้คดีในรายละเอียด อย่างไรก็ดี โดยที่ผู้นำของทั้งสองประเทศเห็นพ้องให้แยกประเด็นเรื่องความขัดแย้งของคดีกับเรื่องความสัมพันธ์ทวิภาคีโดยทั่วไปออกจากกัน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังเชื่อมั่นว่าไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาในรูปแบบใด ไทยและกัมพูชาจะมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันเช่นเดิมในเวลาเดียวกันมีประชาชนจำนวนหนึ่งรอให้การต้อนรับและมอบดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณแก่นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ในฐานะที่ทำหน้าเป็นตัวแทนประเทศไทยและหัวหน้าทีมกฎหมายไทยต่อสู้คดีอย่างเต็มทีและสุดความสามารถ