ข่าวสารนิเทศ : รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายฟรานซ์ ทิมเมอร์มานส์ (Frans Timmermans) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ ในโอกาสเยือนกรุงเฮกเพื่อเข้าร่วมการอธิบายเพิ่มเติมทางวาจาในคดีตีความคำพิพากษาคดีประสาทพระวิหารปี ๒๕๐๕ โดยนับเป็นการพบหารือกันเป็นครั้งแรกระหว่างรัฐมนตรีทั้งสอง สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้


๑) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความยินดีในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยในวโรกาสการเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลม-อเล็กซานเดอร์ นอกจากนั้น ยังได้แสดงความขอบคุณฝ่ายเนเธอร์แลนด์เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหมู่บ้านฮอลันดาที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อการก่อสร้างดังกล่าวในโอกาสเฉลิมฉลอง ๔๐๐ ปี แห่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์ รวมถึงการที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ให้ความช่วยเหลือไทยช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี ๒๕๕๔
 

๒) ทั้งสองฝ่ายหารือประเด็นในความสัมพันธ์ทวิภาคี โดยต่างแสดงความพอใจที่ความสัมพันธ์ไทย-เนเธอรแลนด์ ดำเนินมาอย่างราบรื่นตลอด ๔ ศตวรรษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างราชวงศ์ในด้านการค้า เนเธอร์แลนด์เป็นหนึ่งในคู่ค้าลำดับต้นของไทยในประชาคมยุโรป (อียู) ปริมาณการค้าระหว่างกันมีมากกว่า ๔ พันล้านยูโรต่อปี และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้านการลงทุน เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศในสหภาพยุโรปที่ลงทุนในไทยสูงที่สุดในปี ๒๕๕๕ ซึ่งฝ่ายไทยได้เชิญชวนให้นักลงทุนเนเธอร์แลนด์มาแสวงหาลู่ทางการลงทุนในไทยเพิ่มเติม โดยเฉพาะในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ๒ ล้านล้านบาทของรัฐบาลที่จะเชื่อมไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน ขณะที่ฝ่ายเนเธอร์แลนด์เสนอให้มีการขยายความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะในสาขาด้านการบริหารจัดการน้ำ เทคโนโลยีและพัฒนาการด้านการเกษตร และการต่อเรือ ซึ่งล้วนเป็นสาขาที่เนเธอร์แลนด์มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ด้านการท่องเที่ยว ในปี ๒๕๕๕ มีนักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์เดินทางมาประเทศไทยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน  โดยไทยได้ให้ความมั่นใจต่อเนเธอร์แลนด์เกี่ยวกับมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ได้กล่าวชื่นชมที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้นำทีมคณะสู้คดีประสาทพระวิหารด้วยตนเองและชื่นชมที่รัฐบาลไทยจัดให้มีการถ่ายทอดสดการอธิบายเพิ่มเติมทางวาจาสู่ประชาชนชาวไทยได้รับทราบโดยทั่วกัน และได้สอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า ไม่ว่าผลการตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะออกมาอย่างไร ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา จะดำเนินต่อไปตามปกติ
 

๔) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์แจ้งว่า รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ประสงค์จะเชิญนายกรัฐมนตรีของไทยเยือนเนเธอร์แลนด์ ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เชิญ นายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์เยือนไทย