ข่าวสารนิเทศ : ข้อความสารแสดงความเสียใจของนายกรัฐมนตรี และของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ต่อเหตุอาคารถล่มในเมือง Savar ประเทศบังกลาเทศ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ข้อความสารแสดงความเสียใจของนายกรัฐมนตรี และของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ต่อเหตุอาคารถล่มในเมือง Savar ประเทศบังกลาเทศ

ด้วยเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ได้เกิดเหตุอาคารโรงงานถล่มที่เมือง Savar ชานกรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า ๑๗๐ ราย และบาดเจ็บกว่า ๑,๒๐๐ คน ในการนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีสารแสดงความเสียใจถึงนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศ ดังนี้

๑. สารแสดงความเสียใจจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ

“Excellency,

  I am deeply saddened to learn of the tragic loss of lives and casualties caused by the collapse of a factory building in Savar on Wednesday, 24 April 2013.

  On behalf of the Royal Thai Government and the people of Thailand, I wish to extend to Your Excellency, and through you, to the bereaved families affected by this incident my deep condolences and sympathy.

  Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

                                                                                                                                                 Yingluck Shinawatra
                                                                                                                            Prime Minister of the Kingdom of Thailand”


๒. สารแสดงความเสียใจจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศ

“Excellency,

I have learnt with profound sadness of the collapse of a factory building in Savar on Wednesday, 24 April 2013, which caused the tragic loss of many lives and casualties.

I wish to convey to you, and through you, to the bereaved families affected by this incident my deep condolences and sympathy. I also wish a speedy recovery for the survivors of the tragedy.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

                                                                                                                                            Surapong Tovichakchaikul
                                                                                                                       Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs
                                                                                                                                            of the Kingdom of Thailand”