ข่าวสารนิเทศ : ไทยมอบเงินช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่รัฐบาลและประชาชนมณฑลเสฉวน ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ไทยมอบเงินช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่รัฐบาลและประชาชนมณฑลเสฉวน

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบหนังสือถึงนายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน พร้อมเช็คเงินสดจำนวน ๕ ล้านบาท ผ่านนายกว่าน มู่ เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่รัฐบาลและประชาชนมณฑลเสฉวน ภายหลังเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖

ภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว ๑๙๓ ราย หายสาบสูญ ๒๕ ราย บาดเจ็บ ๑๒,๒๑๑ ราย รวมยอดผู้ประสบภัยทั้งหมดประมาณ ๒ ล้านคน (สถานะ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖) โดยไทยเป็นประเทศแรกที่ได้ส่งสารแสดงความเสียใจไปยังจีน (วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖) และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความเชื่อมั่นว่าจีนจะสามารถฟื้นฟูและบูรณะบริเวณที่ประสบภัยได้โดยเร็ว

ในโอกาสดังกล่าว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยในประเด็นอื่น ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - จีน ดังนี้


๑. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความยินดีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนมีกำหนดเยือนไทยระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ศกนี้ เป็นประเทศแรกภายหลังการเข้ารับตำแหน่ง โดยได้มอบหนังสือเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนเยือนไทยอย่างเป็นทางการผ่านเอกอัครราชทูตจีน พร้อมแจ้งว่าฝ่ายไทยได้จัดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในระหว่างการเยือนครั้งนี้ด้วย
     รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า การเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนจะช่วยส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับจีน ตลอดจนส่งสัญญาณเชิงบวกถึงประเทศในภูมิภาคว่าจีนให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับอาเซียนเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและการพัฒนาในภูมิภาค
 

๒. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญผู้แทนระดับสูงของจีนเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ (2nd Asia-Pacific Water Summit) ที่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
 

๓. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ขอให้ฝ่ายจีนพิจารณาขยายระยะเวลาการอยู่ต่อในไทยของแพนด้าหลินปิง ซึ่งเอกอัครราชทูตจีนรับจะประสานรัฐบาลจีน
     อนึ่ง รัฐบาลจีนได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแก่ไทยในช่วงวิกฤตน้ำท่วมเมื่อปี ๒๕๕๔ โดยได้มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือ คิดเป็นมูลค่ากว่า ๗๐๐ ล้านบาท โดยได้ส่งอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือทางอากาศให้แก่ไทยจำนวน ๓ ครั้ง เช่น เรือ อุปกรณ์ทำให้น้ำบริสุทธิ์ แท็งค์น้ำ และส่งนายหลิว หนิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงชลประทานจีน และคณะผู้เชี่ยวชาญ เยือนไทยเพื่อช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยดังกล่าว นอกจากนี้ ล่าสุด ในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ รัฐบาลจีนได้มอบความช่วยเหลือผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรอบความช่วยเหลืออุทกภัยมูลค่า ๑๐ ล้านหยวน (ประมาณ ๕๐ ล้านบาท) เป็นรถขุดไฮโดรลิก ขนาด ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๖ คัน