ข่าวสารนิเทศ : ไทยมอบเงินช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ปากีสถาน ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ไทยมอบเงินช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ปากีสถาน

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ ๑.๕ ล้านบาท) ในนามรัฐบาลและประชาชนชาวไทย ให้แก่นายโซเฮล มะห์มุด เอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวในปากีสถานเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖ และเพื่อให้ปากีสถานใช้ฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในบริเวณหมู่บ้านเล็ก ๆ ในเมือง Mashkil จังหวัดบาโลจิสถานของปากีสถาน ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย ๔๕ คน บาดเจ็บอย่างน้อย ๑๕๐ คน  และบ้านเรือนพังทลายเสียหายหลายร้อยหลัง


การมอบเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ปากีสถานครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือและแสดงความปรารถนาดีของไทยต่อปากีสถานในฐานะมิตรประเทศที่ใกล้ชิดตลอดระยะเวลา ๖๐ ปี ตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี ๒๔๙๖


ทั้งนี้ ไทยและปากีสถานได้ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติมาโดยตลอด  ล่าสุด เมื่อไทยประสบอุทกภัยเมื่อปลายปี ๒๕๕๔ รัฐบาลปากีสถานได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน ๔.๕  ล้านบาท และเมื่อปากีสถานประสบอุทกภัยเมื่อปี ๒๕๕๔ ไทยได้ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท)