ข่าวสารนิเทศ : ข้อความสารแสดงความยินดีถึงประธานาธิบดีอิตาลี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเป็นสมัยที่สอง ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ข้อความสารแสดงความยินดีถึงประธานาธิบดีอิตาลี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเป็นสมัยที่สอง

ตามที่รัฐสภาอิตาลีมีมติเลือกนายจิออร์จิโอ นาโปลิตาโน ประธานาธิบดีอิตาลีคนปัจจุบัน ให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอิตาลีเป็นสมัยที่สอง เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ ในการนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีสารแสดงความยินดีถึงนายจิออร์จิโอ นาโปลิตาโน ประธานาธิบดีอิตาลี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอิตาลีเป็นสมัยที่สอง ดังนี้

“Excellency,

       On behalf of the Government and the people of the Kingdom of Thailand, I have the honour to extend to Your Excellency my sincere congratulations and best wishes on your re-appointment as the President of the Italian Republic.

       The re-appointment reflects the trust and confidence that the people of Italy have in Your Excellency. In this regard, I look forward to working closely with Your Excellency to strengthen the ties of friendship and cooperation between our two countries for our mutual benefits. I wish Your Excellency success in all your endeavours.

        Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

                                                                                                                                                        Yingluck Shinawatra
                                                                                                                                        Prime Minister of the Kingdom of Thailand"

********************************