ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศวานูอาตู ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศวานูอาตู

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือทวิภาคีกับนายเอ็ดเวิร์ด นาทาไพ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐวานูอาตู ในโอกาสการเยือนประเทศไทย ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยได้หารือทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ไทย – วานูอาตู ตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนนายกรัฐมนตรีวานูอาตูจะเยือนประเทศไทยในช่วง การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๒ (2nd Asia-Pacific Water Summit – 2nd APWS) ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่

รัฐมนตรีว่าการฯ กล่าวต้อนรับนายนาทาไพที่เยือนไทยเป็นครั้งแรก และยินดีกับพัฒนาการความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและวานูอาตู โดยย้ำว่า ประเทศไทยจะดำเนินนโยบายที่ให้ความสำคัญกับประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกต่อไป ดังที่ปรากฏจากการเยือนปาปัวนิวกินีของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังยินดีอย่างยิ่งต่อการตอบรับเข้าร่วมประชุม Asia-Pacific Water Summit ครั้งที่ ๒ และการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีวานูอาตู

นอก จากนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้แสดงความยินดีที่ไทยเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของวานูอาตู โดยในปัจจุบันมีภาคเอกชนไทยจำนวนหนึ่งที่ให้ความสนใจกับการลงทุนในวานูอาตู อาทิ ในสาขาประมง เกษตรกรรม (ข้าว) และสินค้าอุปโภคบริโภค จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเร่งเจรจาและลงนามความตกลงเพื่อการส่งเสริม และคุ้มครองการลงทุน (Investment Promotion and Protection Agreement – IPPA) ระหว่างกันได้โดยเร็ว

นายนาทาไพได้กล่าวขอบคุณไทยสำหรับ โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ซึ่งทั้งสองฝ่ายหวังว่า ในการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีวานูอาตู จะได้มีการลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ (Technical Cooperation) ระหว่างไทย-วานูอาตู ซึ่งความร่วมมือที่ดีกับไทยจะช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำไปพัฒนาวานูอาตู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการท่องเที่ยว

นายนาทาไพยังได้ขอให้ไทยสนับ สนุนการเปิดสถานเอกอัครราชทูตวานูอาตูประจำประเทศไทย และขอให้ไทยจัดโครงการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยในการประชุมระหว่าง ประเทศ ซึ่งไทยยินดีที่จะให้การสนับสนุนในทั้งสองโครงการ

อนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีในอนาคต อาทิ การจัดตั้งกลไกหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทย – วานูอาตู รวมถึงการสนับสนุนบทบาทของทั้งสองประเทศในเวทีระหว่างประเทศด้วย