ข่าวสารนิเทศ : สารแสดงความยินดีของนายกรัฐมนตรี และของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : สารแสดงความยินดีของนายกรัฐมนตรี และของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒

ด้วยวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ อย่างเป็นทางการ (The Queen’s Official Birthday) ซึ่งเสมือนเป็นวันชาติของสหราชอาณาจักร ในการนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายสุรพงษ์           โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีสารแสดงความยินดีถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร ตามลำดับ ดังนี้
  
      ๑.  สารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร
 
“Excellency,
         On behalf of the people and Government of Thailand, I have the honour to extend my sincere congratulations and warmest wishes to Your Excellency and, through you, to the British people on the occasion of The Queen’s Official Birthday. 
          It is gratifying to see the stronger ties and expanding cooperation between our two countries and peoples over the past four centuries. It is my earnest determination to work closely with Your Excellency and the Government of the United Kingdom to enhance our ties and cooperation in both the bilateral and multilateral frameworks for the mutual benefit of our two countries and peoples.
          Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

                                                                     Yingluck Shinawatra
                                                      Prime Minister of the Kingdom of Thailand”
       
      ๒.  สารแสดงความยินดีจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร

“Excellency,
          I have the honour to extend my cordial congratulations to Your Excellency and warmest wishes to the British people and the British Government on the occasion of The Queen’s Official Birthday.
          The past four centuries of contact between our two nations have laid a solid foundation of friendship and cooperation. I look forward to working closely with Your Excellency to further promote our cooperation and partnership under the bilateral and multilateral frameworks for the mutual benefit of our two nations.
          Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

                                                                       Surapong Tovichakchaikul
                                                   Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs
                                                                       of the Kingdom of Thailand”