ข่าวสารนิเทศ : กรณีกลุ่มก่อการร้ายลอบสังหารกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ Charlie Hebdo ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กรณีกลุ่มก่อการร้ายลอบสังหารกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ Charlie Hebdo

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์คนร้ายลอบสังหารกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ Charlie Hebdo ภายในอาคารสำนักงาน ซึ่งตั้งอยู่ในเขต ๑๑ ของกรุงปารีส เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในเบื้องต้น ๑๒ ราย นั้น

ในการนี้ นายฟรองซัวร์ ออลองค์ ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ได้แถลงว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการก่อการร้าย พร้อมทั้งได้ประกาศใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดในจังหวัด Île-de-France ซึ่งรวมถึงกรุงปารีสและบริเวณใกล้เคียง และเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ สถานที่ราชการ คลังสินค้า สถานีขนส่งมวลชน และสำนักงานหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ

โดยที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสจึงได้ออกประกาศแจ้งเตือนคนไทยที่พำนักอยู่หรือจะเดินทางไปจังหวัด Île-de-France ของฝรั่งเศส รวมถึงบริเวณใกล้เคียง ให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางสัญจรในพื้นที่สาธารณะ พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์และข้อมูลจากทางการฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิด อนึ่ง ยังไม่ปรากฏว่ามีคนไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มีสารแสดงความเสียใจถึงนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส ตามลำดับ ดังนี้

๑. สารแสดงความเสียใจจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส

Excellency,
                    I am profoundly shocked and saddened to learn of the brutal attack on the office of the French magazine “Charlie Hebdo” in Paris, resulting in the loss of many innocent lives as well as a large number of injuries.
                    On behalf of the Royal Thai Government and the people of Thailand, I wish to convey our deepest sympathy and condolences to Your Excellency, and, through you, to the bereaved families of the victims.  
                    Thailand strongly condemns this act of terrorism. All perpetrators must be brought to justice. We stand in solidarity with the people of the French Republic in this moment of mourning.
                    Accept, Excellency, the reassurances of my highest consideration.

                      General Prayut Chan-o-cha (Ret.)
                         Prime Minister of the Kingdom of Thailand

 

๒. สารแสดงความเสียใจจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส

Excellency,
                    I have learned with deep shock and sorrow of the loss of lives and injuries caused by the armed attack on the office of the French magazine, “Charlie Hebdo” in Paris on 7 January 2015.
                    I wish to extend my sincerest condolences and sympathy to the people of the French Republic, particularly to the bereaved families of the victims.
                    In condemning this terrorist act, Thailand remains fully committed to working with the international community to fight terrorism in all its forms.
                    Accept, Excellency, the reassurances of my highest consideration.    


                                  General Tanasak Patimapragorn              
                    Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs
                    of the Kingdom of Thailand
 

ไฟล์แนบ