ข่าวสารนิเทศ : สารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีเลโซโทในโอกาสชนะการเลือกตั้ง ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : สารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีเลโซโทในโอกาสชนะการเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นาย Pakalitha Mosisili ได้ชนะการเลือกตั้งทั่วไปของเลโซโทและได้เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ในการนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีสารแสดงความยินดีถึงนายกรัฐมนตรีเลโซโท ดังนี้

 

“Excellency,

On behalf of the Royal Thai Government and the People of the Kingdom of Thailand, I have the honour to extend to Your Excellency my sincere congratulations upon your recent election as Prime Minister of the Kingdom of Lesotho.

I am confident that under your able guidance and leadership, the cordial relations happily existing between the Kingdom of Thailand and the Kingdom of Lesotho will be further strengthened and enhanced. My government is determined to work closely with Your Excellency for the mutual benefits of our two countries and peoples. I wish Your Excellency success in all your endeavours.

          Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

General Prayut Chan-o-cha,

                                                           Prime Minister of the Kingdom of Thailand

 

                                                ***********************

 

๒๐  มีนาคม ๒๕๕๘