ข่าวสารนิเทศ : รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกำหนด เข้าหารือเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติที่มาเลเซีย ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกำหนด เข้าหารือเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติที่มาเลเซีย

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเดินทางเยือนมาเลเซียในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามคำเชิญของรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย เพื่อพบหารือกับนายอานิฟาห์ อามาน รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียนในปัจจุบัน ในเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ที่เมืองปุตราจายา ซึ่งไทยเห็นว่าจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระดับภูมิภาค โดยเน้นหลักมนุษยธรรมและความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างประเทศ

ไทยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง จริงใจ และคำนึงถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์กับทุกฝ่าย โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่กรุงเทพฯ