ข่าวสารนิเทศ : กรณีกลุ่มคนบุกรุกสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครอิสตันบูล ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : กรณีกลุ่มคนบุกรุกสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครอิสตันบูล

ตามที่เกิดเหตุกลุ่มคนจำนวนหนึ่งบุกรุกและทำลายทรัพย์สินของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครอิสตันบูล ในช่วงดึกของวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามเวลาท้องถิ่น นั้น กระทรวงการต่างประเทศ ขอเรียนว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ไม่พบว่ามีคนไทยในพื้นที่ได้รับบาดเจ็บ

กระทรวงการต่างประเทศได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับทางการตุรกีในทุกระดับอย่างใกล้ชิด ให้ดูแลสวัสดิภาพและทรัพย์สินของคนไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ รายงานว่า ทางการตุรกีได้ให้คำมั่นจะดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยในตุรกีอย่างเต็มที่

ในขณะเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยเข้าพบ เพื่อหารือถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ฝ่ายตุรกีรับทราบข้อห่วงกังวลของฝ่ายไทย และยืนยันว่าทางการตุรกีให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของคนไทยและสถานเอกอัครราชทูตฯ ในตุรกีอย่างยิ่งยวด และได้เพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยของสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยแล้ว

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศขอให้คนไทยในพื้นที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวไทยที่อยู่ในตุรกีหรือวางแผนเดินทางไปตุรกี เพิ่มความระมัดระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด อนึ่ง สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ในกรณีฉุกเฉินได้ที่หมายเลข Hotline +๙๐ ๕๓๓ ๖๔๑ ๕๖๙๘ และติดตามข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/rteankara