ข่าวสารนิเทศ : ประธานาธิบดีแห่งรัฐปาเลสไตน์เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อการเจรจาการทำงาน (Working Visit) ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : ประธานาธิบดีแห่งรัฐปาเลสไตน์เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อการเจรจาการทำงาน (Working Visit)

          นายมามุด อับบาส (H.E. Dr. Mahmoud Abbas) ประธานาธิบดีแห่งรัฐปาเลสไตน์ มีกำหนดเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อการเจรจาการทำงาน (working visit) ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

          ระหว่างการเยือน ประธานาธิบดีแห่งรัฐปาเลสไตน์มีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี ตลอดจนแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาระหว่างกัน

          ประเทศไทยได้รับรองสถานะรัฐปาเลสไตน์เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕