ข่าวสารนิเทศ : รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐเบลารุส อย่างเป็นทางการ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐเบลารุส อย่างเป็นทางการ

         พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายเศรษฐกิจ) มีกำหนดเดินทางไปเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ มีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐเบลารุส ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
         ในระหว่างการเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะนาย ดมิทรี เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรีรัสเซีย เพื่อหารือเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทย-รัสเซียในทุกมิติ  และในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเข้าพบหารือกับ นายดมิทรี โรโกซิน รองนายกรัฐมนตรีด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายจะได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  จากนั้นจะพบหารือกับนายนิโคไล ปาตรูเชฟ เลขาธิการความมั่นคงสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งได้เยือนประเทศไทย ในฐานะแขกของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ทั้งสองฝ่ายจะได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับรัสเซีย และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งรัสเซียได้มีบทบาทที่สร้างสรรค์มากขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะได้เข้าพบหารือกับนายเซอร์เกย์ โชยกู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อแสวงหาลู่ทางในการขยายความสัมพันธ์ด้านการทหารระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
         ส่วนนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมอยู่ด้วยโดยมีกำหนดการเข้าร่วมหารือกับนายอีกอร์ ชูวาลอฟ รองนายกรัฐมนตรี คนที่ ๑ ซึ่งดูแลด้านเศรษฐกิจ โดยทั้งสองฝ่ายจะหารือเกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขยายการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศ  นอกจากนี้  จะพบหารือกับนายอาร์คาดี ดวอร์โควิช รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านการเกษตร พลังงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคมนาคม ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะได้หารือเรื่องการส่งเสริมสินค้าเกษตรของไทยในตลาดรัสเซีย ความร่วมมือด้านพลังงาน และความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์
         นอกจากนี้ นายเดนิส แมนทูรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งเป็นประธานร่วมของคณะกรรมาธิการว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – - รัสเซีย จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรองนายกรัฐมนตรี(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ยังมีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะนาย ดมิทรี เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรีรัสเซียเพื่อหารือเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทย-รัสเซียในทุกมิติ และนายเดนิส แมนทูรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งเป็นประธานร่วมของคณะกรรมาธิการว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – รัสเซียจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำด้วย
        หลังจากการเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะนำคณะผู้แทนไทย เยือนสาธารณรัฐเบลารุสโดยจะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายอเล็กซานเดอร์ ลูกาเชนโก ประธานาธิบดีเบลารุสเพื่อหารือ โดยทั้งสองฝ่ายจะพูดคุยเกี่ยวกับลู่ทางการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะมีกำหนดพบหารือกับนายอันเดรย์ ลาฟคอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเบลารุส และนายเซอร์เกย์ กูรูเลฟ ประธานคณะกรรมการอุตสาหกรรมทางทหารแห่งรัฐ เพื่อกระชับความร่วมมือทางทหาร ในโอกาสนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะเป็นสักขีพยานในการลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเชิงเทคนิคทางทหารระหว่างไทย – เบลารุส ด้วย

         การเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายเศรษฐกิจในครั้งนี้ จะเป็นการปูทางสำหรับการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของนายกรัฐมนตรีในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งจะได้ผลักดันความร่วมมือสาขาต่าง ๆ ให้มีความคืบหน้า และเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายยางพาราและสินค้าเกษตรอื่น ๆ ให้แก่รัสเซีย ทั้งนี้ ฝ่ายไทยจะได้ใช้โอกาสนี้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักธุรกิจรัสเซียว่า ไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงด้านเศรษฐกิจ และพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกประเทศ
ทั้งในฐานะประเทศคู่ค้าและหุ้นส่วนด้านการลงทุน อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวรัสเซีย