ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ศูนย์ข่าว

ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

ดร. โมฮัมหมัด จาหวัด ซาริฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ระหว่างการเยือนประเทศไทย ดร. โมฮัมหมัด จาหวัด ซาริฟ มีกำหนดเข้าพบนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อหารือเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือระหว่างกันในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการค้าและการลงทุน ความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ หลังจากนั้น นายดอน ปรมัตถ์วินัย จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร. โมฮัมหมัด จาหวัด ซาริฟ และคณะ

ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ดร. โมฮัมหมัด จาหวัด ซาริฟ มีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคี โดยมุ่งเน้นการขยายความร่วมมือระหว่างสองประเทศ

ไทยและอิหร่านสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ อย่างไรก็ดี ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างไทยและอิหร่านมีมายาวนานกว่า ๔๐๐ ปี ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและจักรวรรดิเปอร์เซีย ที่ผ่านมา ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันดีและได้พัฒนาความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่อง